Organisatie

De Europarit wordt georganiseerd door de Automobiel Sport Vereniging Hellendoorn die is opgericht op 1 januari 1974 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer V-073.682. De ASVH is statutair gevestigd te Hellendoorn en is bereikbaar per e-mail op asvh.info@gmail.com

bestuur asvh

  • Voorzitter, Jeroen Santema
  • Secretaris, Colette Bakhuis
  • Penningsmeester, Frits de Wilde
  • Ledenadministratie, Marijke van Westerveld
  • Materialen, Jan Voskus
  • Kaartlezen, Martijn Vosjan
  • Redactie, Margaret de Winter


De aanleiding voor de oprichting van de ASVH in 1974 was de Tien Landen Rit; een rit door tien landen die als een informeel evenement werd georganiseerd. Om dit evenement wat beter te structureren en om ook gedurende het jaar wat meer bijeenkomsten te kunnen organiseren is besloten een officiële vereniging op te richten met notariële statuten. Na enkele jaren deze rit te hebben georganiseerd is besloten de organisatie onder te moeten brengen in een aparte stichting, die echter na enkele jaren is opgeheven. Het bestuur van de ASVH heeft daarop gemeend deze internationale toertocht weer nieuw leven in te moeten blazen, waarbij rekening zou worden gehouden met de gewijzigde verkeersdrukte. Het was niet langer verantwoord om ook ’s nachts te rijden en daarom werd er voor gezorgd dat elke nacht in een hotel kon worden overnacht. Hierdoor nam het aantal kilometers af en was het niet meer mogelijk om tien landen aan te doen. Daarom werd gekozen voor een aangepaste naam: Europarit.


organisatiecomité europarit

 Voor het organiseren van de Europarit heeft het bestuur een commissie ingesteld dat per 2019 bestaat uit:

  • Coordinator, Frits de Wilde
  • Uitzetters, Tim Rietveld & Chris Rens
  • Promotie, Michel Snitjer

Het Organisatie Comité Europarit organiseert sinds 1987 deze internationale toertocht waarbij snelheid geen rol speelt. Uiteraard is er wel een tijdschema voor deelnemers en organisatie. Om de snelheid te drukken mogen deelnemers bij elke meldingspost slechts een kwartier te vroeg komen. Te laat komen is toegestaan, maar bij een tijdsoverschrijding van méér dan een half uur worden geen bonuspunten toegekend.