Weg opbrekingen

Tijdens het controleren van het routeboek wordt vaak al gesignaleerd dat wegen verlegd zijn of dat er aan de weg wordt gewerkt. Als daarbij duidelijk is dat dit tijdens de Europarit tot problemen kan leiden wordt de route aangepast in het routeboek. Omdat ook daarna nog werkzaamheden kunnen worden opgestart of wegen tijdelijk kunnen worden afgesloten, b.v. voor dorpsfeesten of sportwedstrijden, rijden de uitzetters de route ongeveer een uur voor de deelnemers. Bij wegversperringen wordt met dwangpijlen een omrijroute aangegeven.

 

Terug naar overzicht