INSCHRIJven Europarit 2020

Hopelijk heeft u een goede indruk gekregen van het mooie avontuur dat de Europarit te bieden heeft. Lijkt het u leuk om aan de 33e editie deel te nemen? U kunt nu inschrijven voor de Europarit 2020 welke gereden zou worden vanaf Woensdag 3 Juni t/m Zondag 7 Juni 2020. 
Inschrijven kan via onderstaand inschrijfformulier of eventueel per post. De equipenummers worden toegekend in volgorde van de definitieve inschrijving, waarbij deelnemers aan de voorgaande editie gedurende vier weken na de prijsuitreiking hun oude nummer kunnen behouden.


Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld is afhankelijk van of u lid bent van de ASVH of niet. Onderstaande bedragen zijn incl. een aantal supplementen. Startnummers zullen worden toegekend nadat het volledige inschrijfgeld is ontvangen. Voor de volgorde wordt uitgegaan van de betaaldatum. Graag ontvangen wij uw betaling via IBAN nr. : NL81 INGB 0003 6221 91 ten name van: Penn Automobiel Sportvereniging Hellendoorn te Nijverdal. Denkt u eraan dat de tennaamstelling exact overeenkomst op uw betaalopdracht.

  • Voor ASVH leden: € 465,=   (lidmaatschap ASVH: € 27,-)
  • Voor niet-ASVH leden: € 525,-

Het hiervóór genoemde inschrijfgeld is per persoon op basis van een tweepersoonskamer.

 

Privacy verklaring Automobiel Sport Vereniging Hellendoorn.

In het kader van deelname aan- c.q. betrokkenheid bij evenementen georganiseerd door de ASVH worden persoonlijke gegevens vastgelegd die van belang zijn voor het goed laten verlopen van dit evenement. Deze gegevens zijn door de deelnemer of betrokkene verstrekt via een inschrijfformulier of zijn later opgevraagd en zijn derhalve bij hem/haar bekend. De betreffende gegevens zijn mede bestemd voor het onderhouden van contacten; niet alleen per post maar ook per e-mail of telefoon. Om de leden / deelnemers / prospect / betrokkenen ook in de toekomst te kunnen benaderen worden de gegevens blijvend in de bestanden opgenomen totdat om verwijdering wordt gevraagd.

Van de door de ASVH georganiseerde ritten en/of evenementen kunnen foto- of filmbeelden worden gemaakt die bestemd zijn voor een beeldverslag of om de betreffende rit c.q. evenement te promoten

De ASVH gaat zorgvuldig om met de vastgelegde gegevens en gebruikt die voor de organisatie van de rit of het evenement. De gegevens worden verder niet aan derden beschikbaar gesteld.

 

Acceptatie   & annulering

Uw inschrijving wordt definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. Nadat het inschrijfformulier en het inschrijfgeld zijn ontvangen wordt een equipenummer toegekend, Deze staan op de site vermeld op de inschrijflijst. Bij annulering zal slechts terugbetaling plaatsvinden indien het maximale deelnemersaantal is bereikt en een equipe van de wachtlijst de vrijgevallen plaats kan innemen. Indien u op de wachtlijst bent geplaatst wordt u dit binnen twee weken na ontvangst van het inschrijfgeld medegedeeld. De inschrijfbepalingen zijn conform het Europarit Reglement (behoudens inschrijfbedragen). De organisatie behoudt zich het recht voor de sportklasse bij onvoldoende belangstelling samen te voegen met de toerklasse. U kunt desgewenst een annuleringsverzekering sluiten
(bijvoorbeeld bij Wispels Assurantiën).

Bij het inschrijven dienen de deelnemers zich te realiseren dat bij annuleren geen inschrijfgeld wordt gerestitueerd door de organisator, dit omdat er verplichtingen zijn aangegaan met ondermeer hotels. Het blijft wel toegestaan de inschrijving aan te passen en een bestuurder of navigator op reglementaire wijze te vervangen. Een goede annuleringsverzekering verhoogt het inschrijfgeld met circa acht procent en aangezien de organisatie de ervaring heeft dat veel equipes van mening zijn dat het risico te overzien is en dat zij zelf het risico willen dragen is besloten hiervoor geen collectieve verzekering af te sluiten. Als de deelnemers er voor kiezen een annuleringsverzekering af te sluiten moeten zij daar zelf voor zorgen, eventueel in combinatie met een reisverzekering.

Inschrijfformulier 

Persoonlijke gegevens
1ste Bestuurder
2de Bestuurder
Naam en voorletters
Roepnaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum (JJJJ-MM-DD)
Geslacht / Kledingmaat
Mob.tel.nr. (tijdens de rit)
E-mailadres
Herhaal e-mailadres
A.S.V.H.-lid
Klasse waarin wordt deelgenomen
 
De ASVH heeft een privacyverklaring welke ook in het reglement van de Europarit is opgenomen in art. 4.11 en door in te schrijven verklaart men deze verklaring te kennen en hiermee akkoord te zijn.