INSCHRIJven


Hopelijk heeft u een goede indruk gekregen van het mooie avontuur dat de Europarit te bieden heeft. Lijkt het u leuk om aan de 31e editie deel te nemen? U kunt nu inschrijven voor de Europarit 2018. De equipenummers worden toegekend in volgorde van de definitieve inschrijving, waarbij deelnemers aan de voorgaande editie gedurende vier weken na de prijsuitreiking hun oude nummer kunnen behouden.


Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld is afhankelijk van of u lid bent van de ASVH of niet. Onderstaande bedragen zijn incl. een aantal supplementen. Startnummers zullen worden toegekend nadat het volledige inschrijfgeld is ontvangen. Voor de volgorde wordt uitgegaan van de betaaldatum. Graag ontvangen wij uw betaling via IBAN nr. : NL81 INGB 0003 6221 91 ten name van: Penn Automobiel Sportvereniging Hellendoorn te Nijverdal. Denkt u eraan dat de tennaamstelling exact overeenkomst op uw betaalopdracht.

  • Voor ASVH leden: € 448,=   (lidmaatschap ASVH: € 26,-)
  • Voor niet-ASVH leden: € 500,-

Het hiervóór genoemde inschrijfgeld is per persoon op basis van een tweepersoonskamer.

 

Acceptatie   & annulering

Uw inschrijving wordt definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. Nadat het inschrijfformulier en het inschrijfgeld zijn ontvangen zal een acceptatiebrief worden verzonden. Bij annulering zal slechts terugbetaling plaatsvinden indien het maximale deelnemersaantal is bereikt en een equipe van de wachtlijst de vrijgevallen plaats kan innemen. Indien u op de wachtlijst bent geplaatst wordt u dit binnen twee weken na ontvangst van het inschrijfgeld medegedeeld. De inschrijfbepalingen zijn conform het Europarit Reglement (behoudens inschrijfbedragen). De organisatie behoudt zich het recht voor de sportklasse bij onvoldoende belangstelling samen te voegen met de toerklasse. U kunt desgewenst een annuleringsverzekering sluiten
(bijvoorbeeld bij Wispels Assurantiën).

Bij het inschrijven dienen de deelnemers zich te realiseren dat bij annuleren geen inschrijfgeld wordt gerestitueerd door de organisator, dit omdat er verplichtingen zijn aangegaan met ondermeer hotels. Het blijft wel toegestaan de inschrijving aan te passen en een bestuurder of navigator op reglementaire wijze te vervangen. Een goede annuleringsverzekering verhoogt het inschrijfgeld met circa acht procent en aangezien de organisatie de ervaring heeft dat veel equipes van mening zijn dat het risico te overzien is en dat zij zelf het risico willen dragen is besloten hiervoor geen collectieve verzekering af te sluiten. Als de deelnemers er voor kiezen een annuleringsverzekering af te sluiten moeten zij daar zelf voor zorgen, eventueel in combinatie met een reisverzekering.

Inschrijfformulier 

Persoonlijke gegevens
1ste Bestuurder
2de Bestuurder
Naam en voorletters
Roepnaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum (JJJJ-MM-DD)
Geslacht / Kledingmaat
Mob.tel.nr. (tijdens de rit)
E-mailadres
Herhaal e-mailadres
A.S.V.H.-lid
Klasse waarin wordt deelgenomen