Reglement

De deelname aan de Europarit is mogelijk voor vrijwel iedereen. Er zijn uiteraard wel enkele voorwaarden:

  • De privacyverklaring welke de ASVH hanteert voor deelname aan haar ritten moet worden ondertekent
  • Deelnemers moeten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en van een geldig paspoort of identiteitskaart
  • Een equipe dient te bestaan uit een bestuurder en een navigator, die tijdens de rit ook van functie mogen wisselen
  • Het equipe moet aan de start komen met een auto die zich in goede staat bevindt en, indien nodig, goedgekeurd is voor de APK
  • Voor de auto moet minimaal een WA verzekering zijn afgesloten 


Wanneer inschrijven mogelijk?

Het deelnemen is dus voor nagenoeg elke autoliefhebber mogelijk en nadat besloten is om deel te nemen kan een inschrijfformulier worden ingevuld dat op de volgende pagina is opgenomen. Het formulier kan op het scherm worden ingevuld en eventueel via het contactformulier elektronisch worden ingeleverd. Vervolgens kan de inschrijver het inschrijfgeld overmaken op het rekening nummer dat op het inschrijfformulier staat vermeld. Pas nadat het formulier is ingezonden en het inschrijfgeld is ontvangen is de inschrijving compleet.

Inschrijven is mogelijk vanaf de prijsuitreiking. Dan worden ook de inschrijfformulieren uitgereikt aan de deelnemers van de vorige editie. Deelnemers aan de Europarit krijgen een voorkeursbehandeling; zij hebben gedurende vier weken na opening van de inschrijving de mogelijkheid om in te schrijven en eventueel het equipenummer van het afgelopen jaar te claimen. Deze voorkeursbehandeling is een aantal jaren geleden ingevoerd, omdat het voorkwam dat (aspirant) deelnemers bij de finish al met het inschrijfgeld klaar stonden om vroeg van start te kunnen gaan.

Veel deelnemers hebben een voorkeur voor een laag equipenummer; dit omdat ze vroeg van start willen gaan omdat er dan nog weinig verkeer op de weg is. Ook zijn ze dan eerder bij de bemande Meldingsposten en dat heeft het voordeel dat ze tijdens een pauze snel hun bestelling krijgen en dat er nog voldoende voorraad is. Tevens hebben zij dan na de finish voldoende parkeergelegenheid en hebben ze ruim de tijd om zich op te frissen voor het diner.Andere deelnemers doen het ’s morgens wat rustiger aan en nemen ruim de tijd voor het ontbijt. Zij gaan liever wat later van start, wetende dat er ’s avonds meestal wel op hen wordt gewacht met het diner.

Als er een bepaalde voorkeur is voor wat betreft de starttijd (voor- of achter in het deelnemersveld) dan kan dit op het inschrijfformulier worden aangegeven. Hiermee wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. Sommige deelnemers kiezen voor een bepaald equipenummer en dat is de reden dat er direct na het openen van de inschrijving equipenummers open blijven op de deelnemerslijst. Het toekennen van equipenummers vindt plaats zodra de inschrijving compleet is en stopt zodra het maximum aantal deelnemers is bereikt. Het maximum wordt bepaald op grond van de capaciteit van de hotels waar wordt overnacht.


Reglement

De Europarit kent een reglement waarin is opgenomen welke bepalingen gelden met betrekking tot het evenement. Dit reglement heeft een bijlage waarin gegevens zijn opgenomen die pas op het laatste moment bekend zijn, zoals het tijdschema. Reglement en bijlagen zullen op korte termijn op deze website getoond worden.

 

Terug naar overzicht