Bijlagen bij reglement

In de bijlagen bij het reglement worden specifiek gegevens voor de eerstvolgende editie van de Euroaprit opgenomen. Deze gegeven wijzigen regelmatig of worden aangevuld. Op deze pagina staan steeds de meest actuele gegevens.

Bijlagen bij reglement vindt u hier bij deze link.