Standaard reglement

In het standaardreglement van de Europarit zijn de algemene regels opgenomen waaronder de rit wordt georganiseerd. Dit reglement wordt ten opzichte van voorgaande jaren minimaal aangepast en het voordeel daarvan is dat oud-deelnemers niet het hele reglement hoeven door te nemen, maar zich kunnen concentreren op de gewijzigde artikelen.

Standaard reglement